נגישות דלג לאזור תוכן מרכזי
דלג על פקודות של רצועת הכלים דלג לתוכן ראשי
הועדה לתכנון ובניה - נצרת - מרכז מידע הנדסי
http://handasa-nazareth.ladpc.co.il/Pages/default.aspx
נצרת
דף הבית»טפסים ונהלים

טפסים

 

 טפסים

 
  
  
  
  
בקשה לאישור הקלה-שימוש חורג.pdf
  
20/06/2016 12:14yaronl
בקשה להוספת שם להיתר.pdf
  
20/06/2016 12:14yaronl
בקשה להוצאת שומת השבחה.pdf
  
20/06/2016 12:14yaronl
בקשה לטופס 4.pdf
  
20/06/2016 12:14yaronl
בקשה לשומה והתחייבות.pdf
  
20/06/2016 12:14yaronl
בקשת מידע תכנוני.pdf
  
20/06/2016 12:14yaronl
ה צ ה ר ה.pdf
  
20/06/2016 12:14yaronl
הצהרה על ביצוע פרסומים ויידוע הגובלים לחלקה.pdf
  
20/06/2016 12:14yaronl
התנגדויות תמ.מ 2.9.pdf
  
20/06/2016 12:14yaronl
טופה הצהרה על כמות פסולת בניין - 1.pdf
  
20/06/2016 12:14yaronl
טופס אישור בטיחות.pdf
  
20/06/2016 12:14yaronl
טופס בקשה לחיבור מבנה ראי לשימוש לחשמל,מים וטלפון.pdf
  
20/06/2016 12:14yaronl
טופס בקשה לפריסת תשלומים.pdf
  
20/06/2016 12:14yaronl
טופס בקשת עיון בתיק בנייה.pdf
  
20/06/2016 12:14yaronl
טופס הודעה על מינוי אחראי לביקורת.pdf
  
20/06/2016 12:14yaronl
טופס הצהרה  על נפחי פסולת  בניין - 1.pdf
  
20/06/2016 12:14yaronl
טופס הצהרה על ביצוע הבנייה בהתאם לתקנות.pdf
  
20/06/2016 12:14yaronl
טופס חישובים סטטיים.pdf
  
20/06/2016 12:14yaronl
טופס פטור מהיטל השבחה 1.pdf
  
20/06/2016 12:14yaronl
טופס שיפוי 2 להקלה-שימוש חורג.pdf
  
20/06/2016 12:14yaronl
כתב ויתור ושיפוי בלתי חוזר - רישוי.pdf
  
20/06/2016 12:16yaronl
כתב שיפוי נזקים-פיצויים.pdf
  
20/06/2016 12:16yaronl
כתב שיפוי.pdf
  
20/06/2016 12:16yaronl
מידע הליכים חוקיים.pdf
  
20/06/2016 12:16yaronl
פרסומים ידועים וגובלים לחלקה.pdf
  
20/06/2016 12:16yaronl
קבלן רשום + כותרת.pdf
  
20/06/2016 12:16yaronl
תצהיר טופס הקלה.pdf
  
20/06/2016 12:16yaronl
תצהיר של האחראי לביצוע השלד.pdf
  
20/06/2016 12:16yaronl
تجديد قرار.pdf
  
20/06/2016 12:16yaronl

פרטי התקשרות

קבלת קהל

בימי שני, רביעי, שישי

בין השעות: 9:00-13:00